Режим роботи:
ПН - ПТ: з 9:00 до 18:00

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО РЕКЛАМУ 2 частина

 Стаття 16. Зовнішня реклама


     1.   Розміщення   зовнішньої   реклами  у  населених  пунктах проводиться   на   підставі  дозволів,  що  надаються  виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, а поза межами населених пунктів - на підставі дозволів,  що надаються обласними державними
адміністраціями, а на території Автономної Республіки Крим - Радою міністрів  Автономної  Республіки Крим,  в порядку,  встановленому цими  органами  на  підставі  типових  правил  ( 2067-2003-п ), що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

     Під час  видачі  дозволів  на  розміщення  зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.

     Розміщення   зовнішньої  реклами  у  межах  смуги  відведення автомобільних  доріг  здійснюється  відповідно  до цього Закону на підставі   зазначених   дозволів,   які   оформляються  за  участю центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику   у   сфері   дорожнього   господарства   та   управління автомобільними  дорогами,  або їх власників та центрального органу виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері безпеки
дорожнього  руху.  {  Абзац  третій  частини  першої  статті  16 в редакції  Законів N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

     Зовнішня реклама  на   територіях,   будинках   та   спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).

     Стягнення плати за видачу дозволів забороняється.
{  Частина перша статті 16 в редакції Закону N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011 }

     2. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

     розміщуватись із  дотриманням  вимог  техніки  безпеки  та із забезпеченням видимості дорожніх знаків,  світлофорів, перехресть, пішохідних  переходів,  зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

     освітлення зовнішньої   реклами   не   повинно   засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

     фундаменти наземної зовнішньої  реклами,  що  виступають  над поверхнею землі, можуть бути декоративно оформлені;

     опори наземної  зовнішньої  реклами,  що  розташована  вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку,  нанесену      світлоповертаючими матеріалами,  заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

     нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною,   у  тому  числі  на  мостах,  естакадах  тощо,  повинен розташовуватися на висоті не  менше  ніж  5  метрів  від  поверхні дорожнього покриття;

     у місцях,   де  проїжджа  частина  вулиці  межує  з  цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

     3. Забороняється розташовувати засоби зовнішньої реклами:

     на пішохідних доріжках та алеях;

     у населених пунктах на висоті менш ніж 5 метрів від  поверхні дорожнього  покриття,  якщо  їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

     поза населеними пунктами на відстані менш ніж  5  метрів  від краю проїжджої частини.

     4.  Розміщення  зовнішньої реклами на пам’ятках національного або  місцевого  значення  та  в  межах  зон  охорони цих пам’яток, історичних  ареалів  населених  місць  здійснюється  відповідно до цього  Закону  на  підставі  дозволів,  які оформляються за участю органів  виконавчої влади, визначених Законом України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ).
{  Частина  четверта  статті  16  із  змінами, внесеними згідно із Законом  N  5463-VI  ( 5463-17 ) від 16.10.2012; в редакції Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

     5. Перелік  обмежень  та  заборон  щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений цим Законом, є вичерпним.

     Стаття 17. Внутрішня реклама

     1.   Розміщення   внутрішньої  реклами  погоджується  лише  з власником  місця  її  розташування або з уповноваженою ним особою. При погодженні розміщення внутрішньої реклами втручання у форму та зміст реклами забороняється.{  Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 }

     2. Забороняється розміщення внутрішньої реклами у приміщеннях державних  органів та органів місцевого самоврядування, дошкільних навчальних   закладах,   середніх   загальноосвітніх   школах   та спеціалізованих загальноосвітніх закладах освіти.

     Ця заборона не поширюється на соціальну рекламу.

     Стаття 18. Реклама на транспорті

     1. Розміщення  реклами  на  транспорті  погоджується  лише  з власниками  об'єктів  транспорту  або уповноваженими ними органами (особами).  При  погодженні  розміщення  реклами   на   транспорті втручання у форму та зміст реклами забороняється.

     2. Розміщення   реклами  на  транспорті  повинно  відповідати вимогам безпеки та правил дорожнього руху.

     3. За умови розміщення реклами на  транспорті  з  дотриманням вимог  безпеки і правил дорожнього руху забороняється вимагати від власників  транспортних  засобів  отримання  дозволів,  погоджень, інших документів щодо розміщення реклами.

     4. Забороняється розміщення на транспортних засобах:

     реклами, яка   повторює   чи   імітує  кольорографічні  схеми спеціальних та оперативних транспортних засобів;

     реклами із нанесенням світлоповертаючих матеріалів;

     реклами, яка   супроводжується   звуковими   чи    світловими сигналами.

     Забороняється розміщувати   рекламу   на  скляних  (прозорих) поверхнях транспортних засобів,  за винятком  випадків,  коли  для цього використовуються матеріали,  які забезпечують безперешкодний огляд з салону транспортного засобу.
 

     5. Забороняється      розповсюдження      реклами       через радіотрансляційні  або  інші звукові мережі сповіщання пасажирів у транспортних  засобах  громадського  користування,   на   станціях метрополітену,  вокзалах,  в  портах  та  аеропортах,  за винятком розповсюдження соціальної реклами.

     Стаття 19. Реклама під час демонстрування кіно- та відеофільмів

     Забороняється переривати  для реклами демонстрацію художніх і документальних  фільмів  у  кінотеатрах,  відеосалонах  та   інших місцях,   де   здійснюється   публічний   показ   кіно-,   відео-,
слайдфільмів.

     Стаття 20. Реклама і діти

     1. Забороняється реклама:

     з використанням   зображень   дітей,   які   споживають   або використовують   продукцію,  призначену  тільки  для  дорослих  чи заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми;

     з інформацією,  яка   може   підірвати   авторитет   батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей;

     з вміщенням   закликів   до   дітей  придбати  продукцію  або звернутися до третіх осіб з проханням зробити покупку;

     з використанням зображень справжньої  або  іграшкової  зброї, вибухових пристроїв.

     2. Реклама  не повинна містити зображення дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин,  що у разі їх  імітації  можуть  завдати шкоди   дітям  або  іншим  особам,  а  також  інформації,  здатної
викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров'я і життя ситуацій.

     3. Реклама  не  повинна завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності.

     4. Реклама  не  повинна  вказувати  на  можливість  придбання рекламованого  товару,  розрахованого  переважно на дітей,  кожною сім'єю без урахування можливостей її бюджету.

     5. Реклама  не  повинна  створювати  у  дітей  враження,   що володіння  рекламованою  продукцією  дає  їм  перевагу  над іншими
дітьми.


Розділ III


ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ТОВАРУ

     Стаття 21. Реклама лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації

     1. Дозволяється реклама:

     лише  таких  лікарських  засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики,  лікування   і   реабілітації,   що   в установленому  порядку  дозволені  центральним  органом виконавчої влади,  що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, до застосування в Україні; { Абзац другий частини першої статті 21 із змінами,  внесеними  згідно  із Законами N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011, N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

     лише  таких лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря та які не внесені центральним органом  виконавчої  влади  у галузі охорони   здоров'я   до   переліку   лікарських    засобів, заборонених  до рекламування. { Абзац третій частини першої статті 21 в редакції Закону N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     2.  Забороняється реклама лікарських засобів, застосування та відпуск  яких  дозволяється  лише  за  рецептом  лікаря,  а  також внесених   до  переліку  заборонених  до  рекламування  лікарських засобів.
{  Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     3. Забороняється  реклама  допінгових  речовин та/або методів для їх використання у спорті.

     4.  Реклама  лікарських  засобів,  медичних  виробів, методів профілактики,   діагностики,   лікування  і  реабілітації  повинна містити:

     об'єктивну інформацію  про лікарський засіб,  медичний виріб, метод  профілактики,  діагностики,   лікування,   реабілітації   і здійснюватися так,  щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою,  а рекламований товар  є  лікарським  засобом,  медичним
виробом,    методом    профілактики,    діагностики,    лікування, реабілітації;

     вимогу  про  необхідність  консультації   з   лікарем   перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу;

     рекомендацію щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією на лікарський засіб;

     текст попередження такого змісту:  "Самолікування  може  бути шкідливим для вашого здоров'я", що займає не  менше  15  відсотків площі (тривалості) всієї реклами.{  Частина  четверта  статті  21  із  змінами, внесеними згідно із Законами N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008, N 3235-VI ( 3235-17 ) від  19.04.2011;  в  редакції  Закону  N  4196-VI  ( 4196-17 ) від
20.12.2011 }

     5.  Реклама  лікарських  засобів, медичних виробів та методів профілактики,   діагностики,  лікування  і  реабілітації  не  може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань,  які не піддаються або важко піддаються лікуванню.{  Частина п'ята статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     6.  У рекламі лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики,  діагностики, лікування і реабілітації забороняється розміщення:  {  Абзац  перший частини шостої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     відомостей,  які  можуть  справляти  враження,  що  за  умови застосування лікарського засобу чи медичного виробу консультація з фахівцем  не є необхідною; { Абзац другий частини шостої статті 21 в редакції Закону N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     відомостей про те,  що  лікувальний  ефект  від  застосування лікарського  засобу  чи  медичного  виробу є гарантованим; { Абзац третій  частини  шостої  статті  21  в  редакції  Закону N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     зображень зміни  людського  тіла  або  його  частин внаслідок хвороби, поранень;

     тверджень, що  сприяють  виникненню   або   розвитку   страху захворіти  або  погіршити стан свого здоров'я через невикористання лікарських  засобів,  медичних  виробів  та  медичних  послуг,  що рекламуються;  { Абзац п'ятий частини шостої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     тверджень, що  сприяють  можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються;

     посилань   на   лікарські   засоби,  медичні  вироби,  методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації як на найбільш ефективні,  найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів;  {  Абзац  сьомий  частини  шостої  статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     порівнянь  з іншими лікарськими засобами, медичними виробами, методами  профілактики,  діагностики,  лікування  і реабілітації з метою  посилення рекламного ефекту; { Абзац восьмий частини шостої статті  21  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів,  медичних  виробів,  методів  профілактики,  діагностики, лікування  і  реабілітації; { Абзац дев'ятий частини шостої статті 21  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     рекомендацій або   посилань    на    рекомендації    медичних працівників,  науковців,  медичних  закладів  та  організацій щодо рекламованих товару чи послуги;

     спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків з них із рекомендаціями,  розповідями про застосування та результати дії рекламованих товару чи послуги від окремих осіб;

     зображень і згадок імен популярних людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій;

     інформації, що  може  вводити  споживача в оману щодо складу, походження,   ефективності,   патентної   захищеності  товару,  що рекламується.  {  Абзац  тринадцятий  частини  шостої статті 21 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     7.  У рекламі лікарських засобів, медичних виробів та методів профілактики,  діагностики, лікування і реабілітації забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників,  а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів.{  Частина сьома статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     8. Забороняється  вміщувати  в  рекламі  лікарських   засобів інформацію,   яка  дозволяє  припустити,  що  лікарський  засіб  є харчовим,  косметичним  чи  іншим   споживчим   товаром   або   що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням.

     9. У рекламі товарів та методів, що не належать до лікарських засобів,  медичних  виробів,  методів  профілактики,  діагностики, лікування і реабілітації, а також у рекламі харчових продуктів для спеціального   дієтичного   споживання,   функціональних  харчових продуктів  та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості.{  Частина  дев'ята  статті  21  із  змінами,  внесеними згідно із Законом  N  1465-VI  ( 1465-17 ) від 04.06.2009; в редакції Закону N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     10.  Забороняється  реклама проведення цілительства на масову аудиторію.
{  Частина десята статті 21 в редакції Закону N 1033-V ( 1033-16 ) від 17.05.2007 }

     11. Забороняється   реклама   нових   методів   профілактики, діагностики,  реабілітації та лікарських засобів,  які знаходяться на розгляді  в  установленому  порядку,  але  ще  не  допущені  до застосування.
{  Частина  одинадцята  статті  21  в  редакції  Закону  N  1033-V ( 1033-16 ) від 17.05.2007 }

     12. Реклама послуг народної медицини (цілительства) та  осіб, які  їх  надають,  дозволяється  лише  за  наявності  відповідного спеціального    дозволу    на    заняття    народною     медициною (цілительством), виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у  сфері охорони здоров'я, і повинна містити  номер,  дату  видачі зазначеного дозволу та назву органу, який його видав.

{  Статтю  21  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  1033-V (  1033-16  )  від  17.05.2007;  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 }

     13. Положення  цієї  статті   не   поширюються   на   рекламу лікарських  засобів,  медичних  виробів  та  методів профілактики, діагностики,  лікування  і  реабілітації,   яка   розміщується   у
спеціалізованих  виданнях,  призначених  для  медичних  установ та лікарів,  а також яка розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.{  Частина  тринадцята  статті  21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }

     Стаття 22. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби

     1.  Реклама  тютюнових  виробів, реклама знаків для товарів і послуг,  інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється:

     на   радіо   та   телебаченні,  у  тому  числі  за  допомогою кабельного,   супутникового,  ІР-телебачення,  онлайн-телебачення, мобільного  телебачення,  цифрового  ефірного телебачення та інших засобів передавання сигналу;

     у наукових, науково-популярних, навчальних, громадсько-політичних,  довідкових, літературно-художніх виданнях, виданнях  для  дітей та юнацтва, виданнях для організації дозвілля та  відпочинку,  спорту  та  інших  виданнях,  у тому числі в усіх друкованих засобах масової інформації;

     засобами внутрішньої реклами;

     на транспорті;

     за  допомогою  заходів рекламного характеру (крім спеціальних виставкових  заходів тютюнових виробів за умови, що на такі заходи допускаються  лише  працівники  підприємств, які мають ліцензію на оптову  торгівлю  тютюновими  виробами  або  виробництво тютюнових
виробів);

     засобами зовнішньої реклами;

     у  місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного,   спортивного   характеру  та  розважальних  заходів, призначених для неповнолітніх осіб;

     у   мережі   Інтернет,   крім   веб-сайтів,  призначених  для повнолітніх  осіб, обов’язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.{  Частина  перша статті 22 в редакції Законів N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008, N 3778-VI ( 3778-17 ) від 22.09.2011 }

     2. Реклама алкогольних напоїв,  реклама знаків для товарів  і послуг,  інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, забороняється:

     на радіо та телебаченні з 6 до 23 години;

     на перших і останніх сторінках газет, на обкладинках журналів та  інших  видань,  в  усіх  виданнях  для  дітей  та юнацтва,  на сторінках для дітей та юнацтва усіх друкованих видань;

     в усіх   друкованих   засобах   масової   інформації    (крім спеціалізованих видань); { Набирає чинності з 1 січня 2010 року }

     засобами внутрішньої реклами;

     за допомогою  заходів  рекламного характеру (крім спеціальних виставкових заходів алкогольних напоїв);

     на зовнішніх та  внутрішніх  поверхнях  транспортних  засобів загального користування та метрополітену;

     засобами  зовнішньої  реклами.  {  Набирає чинності з 1 січня 2009 року }
{  Частина  друга  статті 22 в редакції Закону N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 }

     3. Реклама  алкогольних  напоїв та тютюнових виробів,  знаків для  товарів  і  послуг,  інших  об'єктів  права   інтелектуальної власності,  під  якими  випускаються  алкогольні напої та тютюнові вироби:

     забороняється на   товарах   та   у   друкованих    виданнях, призначених   переважно   для  осіб  віком  до  18  років,  або  у розрахованих на зазначених осіб частинах інших друкованих видань;

     забороняється з використанням  осіб  віком  до  18  років  як фотомоделей;

     не повинна   містити  зображення  процесу  паління  тютюнових виробів або споживання алкогольних напоїв;

     не може розташовуватися  ближче  ніж  за  300  метрів  прямої видимості  від  території  дитячих  дошкільних закладів,  середніх загальноосвітніх  шкіл  та  інших  навчальних  закладів,  в   яких навчаються діти віком до 18 років;

     не може  формувати думку,  що паління або вживання алкоголю є важливим фактором  досягнення  успіху  в  спортивній,  соціальній, сексуальній або інших сферах життя;

     не повинна   створювати  враження,  що  вживання  алкогольних напоїв  чи  паління  тютюнових   виробів   сприятиме   розв'язанню особистих проблем;

     не може формувати думку, що алкоголь чи тютюнові вироби мають лікувальні якості або що вони  є  стимулюючими  чи  заспокійливими засобами;

     не повинна  заохочувати  до  вживання  алкогольних  напоїв чи тютюнопаління  або  негативно  розцінювати  факт  утримування  від вживання тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

     не може   містити  зображень  лікарів  та  інших  професійних медичних працівників,  а також осіб,  зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів;
 

     {  Абзац  одинадцятий  частини третьої статті 22 виключено на підставі Закону N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 }
 

     не повинна створювати враження, що більшість людей палить або вживає алкогольні напої;

     забороняється шляхом розміщення зображення тютюнових виробів, знаків  для  товарів  і  послуг,  під  якими випускаються тютюнові вироби,  на  будь-яких  інших  товарах, крім розміщення на товарах (предметах),    пов'язаних   із   вживанням   тютюнових   виробів,
запальничках,  попільничках.  {  Частину третю статті 22 доповнено абзацом  тринадцятим  згідно  із Законом N 3778-VI ( 3778-17 ) від 22.09.2011 }

     4. Спонсорування теле-,  радіопередач, театрально-концертних, спортивних  та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг,  інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється.

     Дозволяється      спонсорування      теле-,     радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків  для  товарів  та послуг, під якими випускаються алкогольні напої.

     5.  Реклама  будь-яких  товарів або послуг не повинна містити зображення   тютюнових   виробів  або  процесу  паління  тютюнових виробів.{  Частина п'ята статті 22 в редакції Закону N 3778-VI ( 3778-17 ) від 22.09.2011 }

     6.   Забороняються   такі   види  діяльності  з  рекламування алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів,  знаків для товарів і послуг,  інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:

     спонсорування  заходів,  призначених переважно для осіб віком до  18  років,  з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів  права  інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;

     розповсюдження та продаж будь-яких товарів (крім товарів, які пов'язані  з  вживанням  тютюнових виробів, запальничок, сірників, попільничок)  з  використанням  знаків для товарів і послуг, інших об'єктів  права  інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби та алкогольні напої;

     проведення  заходів  з  обміну  тютюнових виробів на будь-які інші товари, роботи, послуги;

     надання  права  участі  у  лотереї,  грі,  конкурсі  та інших розважальних заходах, якщо умовою надання права участі є придбання тютюнових виробів;

     зображення  тютюнових  виробів,  знаків для товарів і послуг, інших   об'єктів   права   інтелектуальної  власності,  під  якими випускаються  тютюнові  вироби,  в  місцях проведення розважальних заходів для неповнолітніх осіб та на автотранспортних засобах;

     зображення  тютюнових  виробів,  знаків для товарів і послуг, інших   об'єктів   права   інтелектуальної  власності,  під  якими випускаються   тютюнові  вироби,  або  процесу  паління  тютюнових виробів, на упаковці чи під час реклами будь-яких інших товарів чи послуг, які не пов'язані з вживанням тютюнових виробів;

     продаж   тютюнових  виробів  у  наборі  з  будь-якими  іншими товарами, які не пов'язані з вживанням тютюнових виробів;

     надсилання   повідомлень   невизначеному  колу  осіб  поштою, електронною поштою, засобами мобільного зв'язку.{  Частина шоста статті 22 в редакції Закону N 3778-VI ( 3778-17 )
від 22.09.2011 }

     7.  Реклама  тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також знаків для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності,  під  якими випускаються дані вироби та напої,  повинна супроводжуватися текстами  попередження  такого  змісту:  "Куріння може викликати захворювання на рак", "Надмірне споживання алкоголю шкідливе для  вашого  здоров'я".  Кожному  попередженню  має  бути відведено  не  менше  15  відсотків  площі (обсягу) всієї реклами. Колір  тексту  попередження  має  бути  чорним,   а   колір   фону попередження - білим.

     Текст  попередження  в  рекламі  в друкованих засобах масової інформації   має  розміщуватися  горизонтально,  внизу  рекламного зображення.  {  Абзац  другий частини сьомої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3778-VI ( 3778-17 ) від 22.09.2011 }{  Частина  сьома  статті 22 в редакції Закону N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 }

     8. Рекламодавці   алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів зобов'язані   у   порядку,   передбаченому    законами    України, спрямовувати  на  виробництво та розповсюдження соціальної реклами щодо шкоди тютюнопаління  та  зловживання  алкоголем  не  менше  5
відсотків   коштів,  витрачених  ними  на  розповсюдження  реклами тютюнових  виробів  та  алкогольних  напоїв   у   межах   України. Розпорядники  цих  коштів  щоквартально  оприлюднюють звіт щодо їх використання.

     9.   Реклама  алкогольних  напоїв,  тютюнових  виробів,  пива та/або напоїв,  що  виготовляються  на  його  основі,  знаків  для товарів і послуг,  інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні  напої,  тютюнові  вироби,  пиво
та/або напої, що виготовляються на його основі, не повинна містити зображення популярних осіб або пряме чи  опосередковане  схвалення популярними особами паління або вживання алкоголю, пива та напоїв, що виготовляються на його основі.{ Статтю 22 доповнено частиною дев'ятою згідно із Законом N 145-VI ( 145-17 ) від 18.03.2008 }

     Стаття 23. Реклама зброї

     1. Реклама зброї  може  здійснюватися  тільки  у  відповідних спеціалізованих   виданнях   щодо   зброї,   або  безпосередньо  у приміщеннях торговельних закладів  (підприємств),  які  реалізують зброю, або на відповідних виставках (заходах).

     2. Порядок рекламування бойової зброї,  озброєнь і військової техніки,  а також зброї,  яка  відповідно  до  законодавства  може перебувати  у  власності осіб,  встановлюється Кабінетом Міністрів України.

     Стаття 24. Реклама послуг, пов'язаних із залученням коштів населення

     1. Реклама   послуг  (банківських,  страхових,  інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, або осіб, які їх надають,  дозволяється  лише  за  наявності  спеціального дозволу, ліцензії,  що  підтверджує  право  на   здійснення   такого   виду діяльності.  Така реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування  органу,  який  видав  цей  дозвіл, ліцензію.

     Це положення  не  застосовується  у  випадках,  коли  дається тільки реклама знака  для  товарів  і  послуг,  назви  особи  (без реклами послуг).

     2. У  рекламі  таких  послуг  або  осіб,  які  їх здійснюють, забороняється повідомляти розміри очікуваних дивідендів,  а  також інформацію  про  майбутні  прибутки,  крім  фактично виплачених за підсумками не менш як одного року.

     Стаття 24-1. Реклама послуг із працевлаштування

     1.  Забороняється  в  рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати  вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам,  за  винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно   особами  певної  статі,  висувати  вимоги,  що  надають
перевагу  жіночій  або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору   шкіри  (крім  випадків,  визначених  законодавством,  та випадків   специфічної  роботи,  яка  може  виконуватися  виключно особами  певної  статі),  щодо  політичних,  релігійних  та  інших
переконань,  членства  у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян,  етнічного  та  соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

     2.  Текст  реклами про діяльність суб'єкта господарювання, що надає  послуги  з  посередництва  у  працевлаштуванні  в  Україні, повинен  містити примітку, що отримувати від громадян, яким надано послуги  з  пошуку  роботи  та  сприяння  в працевлаштуванні, інші
пов'язані  з  цим послуги, гонорари, комісійні або інші винагороди забороняється.

 

Третя частина закону     

Коментарі
Поки немає коментарів
Написати коментар
Ім'я*
Email
Введіть коментар*