Режим роботи:
ПН - ПТ: з 9:00 до 18:00

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 

                        Про лікарські засоби
 

   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 22, ст. 86 )
 

    { Вводиться в дію Постановою ВР
      N 124/96-ВР від 04.04.96, ВВР, 1996, N 22, ст. 87 }
 

 { Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 70/97-ВР від 14.02.97, ВВР, 1997, N 15, ст.115
   N  783-XIV (  783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274
   N 3370-IV  ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
   N  362-V   (  362-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N  3, ст.30
   N 1034-V   ( 1034-16 ) від 17.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.446
   N 1364-VI  ( 1364-17 ) від 20.05.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.554
   N 2165-VI  ( 2165-17 ) від 11.05.2010, ВВР, 2010, N 31, ст.415
   N 3141-VI  ( 3141-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.395
   N 3323-VI  ( 3323-17 ) від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.479
   N 3718-VI  ( 3718-17 ) від 08.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.168
   N 3998-VI  ( 3998-17 ) від 03.11.2011, ВВР, 2012, N 23, ст.239
   N 4056-VI  ( 4056-17 ) від 17.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.277
   N 4196-VI  ( 4196-17 ) від 20.12.2011, ВВР, 2012, N 30, ст.348
   N 4496-VI  ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N  2, ст.4
   N 4652-VI  ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208
   N 5029-VI  ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218
   N 5038-VI  ( 5038-17 ) від 04.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.225
   N 5460-VI  ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41
   N  183-VII (  183-18 ) від 04.04.2013, ВВР, 2014, N 10, ст.114
   N 1637-VII ( 1637-18 ) від 12.08.2014 }

 
  { У тексті Закону слова  "Міністерство охорони  здоров'я України"  в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої
    влади у галузі охорони здоров'я" у відповідному відмінку згідно  із Законом N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }
 

    { У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої  влади у  галузі охорони здоров’я", "центральний орган виконавчої
      влади  у  галузі  охорони  здоров’я  або уповноважений ним орган"  в  усіх  відмінках  і  числах   замінено   словами
      "центральний   орган   виконавчої   влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері охорони  здоров’я" у
      відповідному відмінку;
      слова   "державної   виконавчої  влади"  замінено  словами "виконавчої влади" згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 )
      від 16.10.2012 }
 
 

      Цей Закон  регулює  правовідносини,  пов'язані зі створенням,  реєстрацією,  виробництвом,  контролем   якості   та   реалізацією
 лікарських  засобів,  визначає  права  та  обов'язки  підприємств,  установ,  організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері
 органів виконавчої влади і посадових осіб.


Р о з д і л I
 
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
      Стаття 1. Законодавство про лікарські засоби
 
      Законодавство про лікарські засоби складається з цього Закону  та інших актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.
 
      Стаття 2. Визначення термінів
 
      У законодавстві  про  лікарські  засоби  терміни вживаються у  такому значенні:


 
      лікарський  засіб  - будь-яка речовина або комбінація речовин  (одного   або   декількох  АФІ  та  допоміжних  речовин),  що  має  властивості   та   призначена   для   лікування  або  профілактики  захворювань  у  людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин  (одного  або  декількох  АФІ та допоміжних речовин), яка може бути  призначена  для  запобігання  вагітності, відновлення, корекції чи  зміни   фізіологічних   функцій   у   людини   шляхом   здійснення  фармакологічної,   імунологічної  або  метаболічної  дії  або  для  встановлення  медичного  діагнозу;  {  Абзац другий частини першої  статті 2 в редакції Закону N 5038-VI ( 5038-17 ) від 04.07.2012 }
 
      фальсифікований  лікарський  засіб  -  лікарський засіб, який  умисно  промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що  внесені  до  Державного  реєстру лікарських засобів України, а так само  лікарський  засіб,  умисно  підроблений у інший спосіб, і не  відповідає  відомостям  (одній  або декільком з них), у тому числі  складу,  про  лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до  Державного  реєстру  лікарських  засобів  України. { Частину першу  статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3718-VI ( 3718-17 )  від 08.09.2011 }
 

      До  лікарських  засобів  належать:  АФІ,  продукція "in bulk;  готові лікарські засоби (лікарські препарати,  ліки, медикаменти);  гомеопатичні  засоби;  засоби,  які використовуються для виявлення  збудників хвороб,  а  також  боротьби  із  збудниками  хвороб  або  паразитами;  лікарські  косметичні  засоби та лікарські домішки до  харчових  продуктів;  {  Абзац  перший  частини другої статті 2 із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5038-VI ( 5038-17 ) від  04.07.2012 }
 
      готові   лікарські   засоби   (лікарські   препарати,   ліки,  медикаменти)  -  дозовані  лікарські  засоби у вигляді та стані, в  якому   їх   застосовують,   що  пройшли  всі  стадії  виробництва  (виготовлення),  включаючи  остаточне  пакування;  {  Абзац другий  частини  другої  статті  2 в редакції Закону N 5038-VI ( 5038-17 )  від 04.07.2012 }
 
      активний фармацевтичний інгредієнт (лікарська речовина, діюча  речовина,  субстанція)  (далі - АФІ або діюча речовина) - будь-яка  речовина  чи  суміш  речовин,  що  призначена  для  використання у  виробництві  лікарського  засобу і під час цього використання стає  його  активним інгредієнтом. Такі речовини мають фармакологічну чи  іншу  безпосередню  дію  на організм людини, у складі готових форм  лікарських  засобів  їх застосовують для лікування, діагностики чи  профілактики   захворювання,   для   зміни   стану,  структур  або  фізіологічних   функцій   організму,   для   догляду,  обробки  та  полегшення  симптомів;  {  Абзац  третій частини другої статті 2 в редакції Закону N 5038-VI ( 5038-17 ) від 04.07.2012 }
 
      допоміжна   речовина   (ексципієнт)   -   будь-яка   речовина  лікарської  форми,  яка не є АФІ або готовим лікарським засобом та  відповідно   не   здійснює   фармакологічної,   імунологічної  або  діагностичної  дії, входить до лікарського засобу та необхідна для  його  виробництва  (виготовлення), зберігання та/або застосування;  {  Абзац  четвертий  частини  другої  статті  2  в редакції Закону N 5038-VI ( 5038-17 ) від 04.07.2012 }
 
      наркотичні лікарські засоби - лікарські засоби,  віднесені до  наркотичних відповідно до законодавства;
 
      отруйні  лікарські  засоби  -  лікарські засоби, віднесені до  отруйних  центральним  органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
 
      сильнодіючі лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до  сильнодіючих  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує  формування державної політики у сфері охорони здоров'я;
 
      радіоактивні  лікарські  засоби  -  лікарські  засоби,    які  застосовуються в  медичній  практиці  завдяки  їх  властивості  до  іонізуючого випромінювання;
 
      Державний реєстр лікарських  засобів  України  -  нормативний  документ, який містить відомості про лікарські  засоби,  дозволені  для виробництва і застосування в медичній практиці;
 
      фармакопейна стаття  -  нормативно-технічний  документ,  який  встановлює вимоги до лікарського засобу,  його  упаковки,  умов  і  терміну зберігання та методів контролю якості лікарського засобу;
 
      технологічний регламент виготовлення лікарського засобу (далі  -  технологічний  регламент)  -  нормативний  документ,  в   якому  визначено технологічні методи, технічні засоби, норми та нормативи  виготовлення лікарського засобу;
 
      Державна Фармакопея України  -  правовий  акт,  який  містить  загальні вимоги до  лікарських  засобів,  фармакопейні  статті,  а  також методики контролю якості лікарських засобів;
 
      якість лікарського  засобу  -  сукупність  властивостей,  які  надають  лікарському  засобу  здатність  задовольняти   споживачів  відповідно  до  свого  призначення   і    відповідають    вимогам,  встановленим законодавством;
 
      термін придатності лікарських засобів - час,  протягом  якого  лікарський засіб не  втрачає  своєї  якості  за  умови  зберігання  відповідно до вимог нормативно-технічної документації;
 
      лікарська  форма  -  поєднання форми, в якій лікарський засіб  представлений  виробником  (форма  випуску), а також форми, в якій  лікарський  засіб  призначений для застосування, включаючи фізичну  форму  (форма  застосування);  {  Частину другу статті 2 доповнено  абзацом  п'ятнадцятим  згідно із Законом N 5038-VI ( 5038-17 ) від  04.07.2012 }
 
      продукція "in bulk" - будь-який лікарський засіб, призначений  для  виробництва  готового  лікарського  засобу,  який пройшов усі  стадії   технологічного  процесу,  крім  стадії  фасування  та/або  кінцевого  пакування  і  маркування.  {  Частину  другу  статті  2  доповнено   абзацом  шістнадцятим  згідно  із  Законом  N  5038-VI  ( 5038-17 ) від 04.07.2012 }
 
      Значення   інших   термінів  визначається  законодавством  та  спеціальними словниками термінів Всесвітньої  організації  охорони  здоров'я.
 
      Стаття 3. Державна політика у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів
 
      Державна політика у сфері  створення,  виробництва,  контролю  якості та реалізації лікарських засобів спрямовується на підтримку  наукових досліджень, створення та впровадження нових технологій, а  також  розвиток  виробництва   високоефективних    та    безпечних  лікарських  засобів, забезпечення потреб населення ліками належної  якості  та  в  необхідному  асортименті  шляхом ведення Державного  реєстру  лікарських  засобів  України  із забезпеченням публічного  доступу  до  нього  осіб, здійснення відповідних загальнодержавних  програм,  пріоритетного  фінансування, надання пільгових кредитів,  встановлення податкових пільг тощо.
 {  Частина  перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 }
 

      З метою реалізації права громадян України на охорону здоров'я  держава забезпечує доступність найнеобхідніших лікарських засобів,  захист громадян у разі  заподіяння  шкоди  їх  здоров'ю  внаслідок  застосування лікарських засобів за медичним призначенням, а  також  встановлює  пільги  і  гарантії  кремим  групам   населення    та  категоріям громадян щодо забезпечення їх  лікарськими  засобами  в разі захворювання.
 
      Стаття 4. Державне управління у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів
 
      Верховна Рада України визначає державну політику  і  здійснює  законодавче регулювання відносин у сфері  створення,  виробництва,  контролю якості та реалізації лікарських засобів.
 
      Кабінет  Міністрів  України  через систему органів виконавчої  влади  проводить  в  життя  державну  політику  у сфері створення,  виробництва,  контролю  якості  та  реалізації лікарських засобів,  організує  розробку та здійснення відповідних загальнодержавних та  інших  програм  у  межах своїх повноважень, забезпечує контроль за  виконанням законодавства про лікарські засоби.
 
      Управління у сфері створення, виробництва, контролю якості та  реалізації лікарських засобів у межах своєї компетенції здійснюють  центральний  орган  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері  охорони здоров’я, центральний орган  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері контролю  якості та безпеки лікарських засобів.
 {  Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами  N  3718-VI  ( 3718-17 ) від 08.09.2011,  N 5460-VI ( 5460-17 ) від  16.10.2012 }

 

                           Р о з д і л II
 

                    СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
 

      Стаття 5. Суб'єкти створення лікарських засобів
 
      Лікарські  засоби   можуть    створюватись    підприємствами,  установами, організаціями та громадянами.

 
      Автором(співавтором)    лікарського    засобу    є    фізична  особа(особи), творчою працею якої(яких) створено лікарський засіб. Вона(вони) має право на винагороду за використання створеного  нею  лікарського засобу.  Винагорода  може  здійснюватись  у  будь-якій  формі, що не заборонена законодавством.
 
      Автор(співавтори)  може  подати заявку до центрального органу  виконавчої   влади,   що   реалізує   державну  політику  у  сфері  інтелектуальної  власності  на  одержання  патенту  на  лікарський  засіб.   Підставою   для  видачі  патенту  є  позитивний  висновок  центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику у сфері охорони здоров’я щодо його патентоспроможності.  {  Частина  третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 
      Майнові  і  немайнові  права,  пов'язані  із  створенням   та  виробництвом  лікарського  засобу,  регулюються   відповідно    до  законодавства.
 
      Стаття 6. Доклінічне вивчення лікарських засобів
 
      Доклінічне вивчення лікарських  засобів  передбачає  хімічні,  фізичні,    біологічні,    мікробіологічні,        фармакологічні,  токсикологічні та інші наукові дослідження  з  метою  вивчення  їх  специфічної активності та безпечності.
 
      Порядок  проведення доклінічного вивчення лікарських засобів,  вимоги  до  умов  проведення  окремих  досліджень, а також порядок проведення  експертиз  матеріалів доклінічного вивчення лікарських  засобів  встановлюються  центральним  органом виконавчої влади, що  забезпечує  формування державної політики у сфері охорони здоров'я  з урахуванням норм, що застосовуються у міжнародній практиці.
 
      Стаття 7. Клінічні випробування лікарських засобів
 
      Клінічні  випробування лікарських засобів проводяться з метою  встановлення   або  підтвердження  ефективності  та  нешкідливості  лікарського      засобу.     Вони     можуть     проводитись     у  лікувально-профілактичних  закладах,  які визначаються центральним  органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері  охорони здоров’я. {  Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами  N  3323-VI  (  3323-17 ) від 12.05.2011, N 5460-VI ( 5460-17 ) від  16.10.2012 }
 

      Для  проведення  клінічних  випробувань  лікарських   засобів  підприємства,  установи,  організації  або    громадяни    подають  відповідну  заяву  до  центрального  органу  виконавчої  влади, що  реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. {  Частина  друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 

      До заяви додаються матеріали, які містять загальну інформацію  про  лікарський  засіб,  результати  його  доклінічного  вивчення,  зразки лікарського засобу та проект програми клінічних досліджень.
 
      Рішення  про  клінічні  випробування    лікарського    засобу  приймається за наявності:      позитивних  висновків  експертизи  матеріалів    доклінічного
 вивчення щодо ефективності лікарського засобу та його безпечності;      переконливих даних про те, що ризик побічної дії  лікарського  засобу буде значно нижчим за очікуваний позитивний ефект.
 
      Порядок    проведення    експертизи    матеріалів   клінічних  випробувань  встановлюється  центральним органом виконавчої влади,  що  забезпечує  формування  державної  політики  у  сфері  охорони  здоров'я.
 
      Замовник  клінічних  випробувань   має    право    одержувати  інформацію про хід проведення  клінічних  випробувань  лікарського  засобу,  знайомитися  з   результатами    клінічної    експертизи,  порушувати   клопотання   про   заміну  лікувально-профілактичного  закладу, де проводяться клінічні випробування.
 {  Частина  шоста статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 3323-VI ( 3323-17 ) від 12.05.2011 }
 

      Клінічні випробування лікарських  засобів  проводяться  після  обов'язкової оцінки етичних та морально-правових аспектів програми  клінічних випробувань комісіями з питань етики, які створюються  і  діють  при  лікувально-профілактичних  закладах,  де   проводяться  клінічні випробування. Типове положення про комісію з питань етики  затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування  державної  політики  у сфері охорони здоров’я. { Друге  речення  частини  сьомої  статті  7  в  редакції  Закону N 5460-VI  ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 
      Рішення про затвердження програми клінічних випробувань та їх  проведення  приймається  центральним  органом виконавчої влади, що  реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. {  Частина восьма статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 

      Клінічні  випробування  лікарських  засобів  вітчизняного  чи  іноземного   виробництва  проводяться  за  повною  або  скороченою  програмою з урахуванням  норм,  що  застосовуються  у  міжнародній  практиці.  В  окремих  випадках  за  рішенням  центрального органу  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері охорони  здоров’я клінічні випробування можуть не проводитися. { Частина дев'ята статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 

      Стаття 8. Захист прав пацієнта (добровольця)
 
      Клінічні   випробування  лікарських  засобів  проводяться  за  участю  повнолітньої  дієздатної  особи - пацієнта (добровольця) у  разі  наявності  її  письмової  згоди на участь у проведенні таких  випробувань. {  Частина  перша статті 8 в редакції Закону N 3323-VI ( 3323-17 )  від 12.05.2011 }
 

      Клінічні    випробування   лікарських   засобів   за   участю  малолітньої  або  неповнолітньої  особи  можуть проводитися лише у  разі,  якщо відповідний лікарський засіб призначений для лікування  дитячих   захворювань  або  якщо  метою  клінічних  випробувань  є  оптимізація  дозування  чи  режиму застосування лікарського засобу  відповідно для малолітніх або неповнолітніх осіб. {  Статтю  8  доповнено новою частиною згідно із Законом N 3323-VI  ( 3323-17 ) від 12.05.2011 }
 

      Клінічні випробування   лікарських    засобів    за    участю  малолітньої  або  неповнолітньої  особи,  метою яких є оптимізація  дозування чи режиму  застосування  лікарського  засобу  для  таких  осіб,   проводяться   після   завершення   клінічних   випробувань  відповідних лікарських засобів за  участю  повнолітніх  дієздатних  осіб. {  Статтю  8  доповнено новою частиною згідно із Законом N 3323-VI  ( 3323-17 ) від 12.05.2011 }
 

      Клінічні випробування    лікарських    засобів    за   участю  малолітньої особи  можуть  проводитися  у  порядку,  передбаченому  законом,  за  наявності  письмової  згоди  її  батьків та за умови  надання малолітній особі відповідної інформації  в  доступній  для  неї формі,  а за участю неповнолітньої особи - у разі наявності її  письмової згоди та письмової згоди її батьків.  У разі  проведення  клінічних  випробувань  за участю малолітніх та неповнолітніх осіб
 відповідна інформація направляється до органів опіки та піклування  за   місцем   постійного   проживання   таких   осіб   у  порядку,  встановленому  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування державної політики у сфері охорони здоров'я. {  Статтю  8  доповнено новою частиною згідно із Законом N 3323-VI  ( 3323-17 ) від 12.05.2011 }
 

      Забороняється проведення  клінічних  випробувань   лікарських  засобів  за  участю  малолітньої  або  неповнолітньої  особи,  яка  позбавлена  батьківського  піклування,  усиновленої   дитини   або  дитини-сироти. {  Статтю  8  доповнено новою частиною згідно із Законом N 3323-VI  ( 3323-17 ) від 12.05.2011 }
 

      Клінічні випробування лікарських засобів за участю особи, яка  судом визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена  у  зв'язку  з  психічним захворюванням,  можуть проводитися лише у  випадках,  якщо  лікарський  засіб   призначений   для   лікування  психічних  захворювань,  за умови наукового обґрунтування переваги  можливого успіху зазначених випробувань  над  ризиком  спричинення  тяжких  наслідків  для  здоров'я  або  життя  такої особи,  у разі  наявності письмової згоди її опікунів. {  Статтю  8  доповнено новою частиною згідно із Законом N 3323-VI  ( 3323-17 ) від 12.05.2011 }
 

      Пацієнт (доброволець) або його законний  представник  повинен  отримати інформацію щодо суті та можливих  наслідків  випробувань,  властивостей лікарського  засобу,  його  очікуваної  ефективності,  ступеня ризику.
 
      Замовник    клінічних    випробувань    лікарського    засобу  зобов'язаний перед початком клінічних випробувань укласти  договір  про страхування життя та здоров'я пацієнта(добровольця) в порядку,  передбаченому законодавством.
 
      Керівник клінічних випробувань зобов'язаний зупинити клінічні  випробування   чи  окремі  їх  етапи  в  разі  виникнення  загрози  здоров'ю  або  життю  пацієнта(добровольця)  у  зв'язку    з    їх  проведенням, а також за бажанням  пацієнта(добровольця)  або  його  законного представника.
 
      Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну  політику  у  сфері охорони здоров’я приймає рішення про припинення  клінічних  випробувань  лікарського  засобу чи окремих їх етапів у  разі виникнення загрози здоров'ю або життю пацієнта(добровольця) у  зв'язку   з   їх  проведенням,  а  також  у  разі  відсутності  чи  недостатньої ефективності його дії, порушення етичних норм. {  Часина  десята статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 

      Стаття 9. Державна реєстрація лікарських засобів
 
      Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після  їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
      Державна реєстрація   лікарських   засобів   проводиться   на  підставі  заяви,  поданої до центрального органу виконавчої влади,  що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. {  Частина друга  статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 

      У заяві    про   державну   реєстрацію   лікарського   засобу  зазначаються:    назва    та   адреса   виробника;   адреса   його  місцезнаходження  та  виробничих  потужностей;  назва  лікарського  засобу і його торговельна назва; назва діючої речовини (латинською  мовою);  синоніми; форма випуску; повний склад лікарського засобу;  показання  та  протипоказання;  дозування; умови відпуску; способи  застосування; термін та умови зберігання; інформація про упаковку;  дані щодо реєстрації лікарського засобу в інших країнах. { Частина  третя  статті  9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3718-VI  ( 3718-17 ) від 08.09.2011 }
 
      До заяви    додаються:   матеріали   доклінічного   вивчення,  клінічного випробування та їх експертиз;  фармакопейна стаття  або  матеріали щодо методів контролю якості лікарського засобу,  проект  технологічного   регламенту   або   відомості    про    технологію  виробництва;  зразки лікарського засобу;  його упаковка; документ,  що підтверджує сплату реєстраційного збору.
 
      За  результатами  розгляду  зазначених матеріалів центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику у сфері  охорони  здоров’я у місячний термін приймає рішення про реєстрацію  або відмову в реєстрації лікарського засобу. {  Частина  п'ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 

      Рішенням про  державну реєстрацію затверджуються фармакопейна  стаття або методи контролю якості лікарського засобу, здійснюється  погодження технологічного регламенту або технології виробництва, а  також лікарському засобу присвоюється  реєстраційний  номер,  який  вноситься до Державного реєстру лікарських засобів України.
 
      До Державного реєстру лікарських  засобів  України  вносяться  такі  відомості  про  лікарський  засіб:  назва лікарського засобу  (торговельна  назва,  міжнародна  непатентована  назва);  виробник  (назва,   місцезнаходження   юридичної   особи  та  її  виробничих  потужностей);  синоніми,  хімічна назва,  повний склад лікарського  засобу;  фармакологічна дія, фармакотерапевтична група лікарського  засобу;  показання,  протипоказання, запобіжні заходи, взаємодія з  іншими  лікарськими  засобами;  способи застосування,  доза діючої  речовини в кожній одиниці та кількість одиниць в упаковці; побічна
 дія,  форма випуску,  умови зберігання,  термін придатності, умови  відпуску;  інструкція  для  медичного   застосування   лікарського  засобу; фармакопейна стаття або методи контролю якості лікарського  засобу.  {  Частина  сьома  статті 9 в редакції  Закону  N 3718-VI  ( 3718-17 ) від 08.09.2011 }
 
      Інформація,  що  міститься  у  заяві  про державну реєстрацію  лікарського  засобу  та  додатках  до  неї  (далі  -  реєстраційна  інформація),   відповідно   до  положень  цього  Закону  та  інших  нормативно-правових  актів  України підлягає державній охороні від  розголошення   та   недобросовісного   комерційного  використання.
 Центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну політику  у  сфері  охорони здоров'я, зобов'язаний охороняти таку інформацію  від   розголошення  та  запобігати  недобросовісному  комерційному  використанню такої інформації. {  Частина восьма статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
 

      Якщо  лікарський  засіб, зареєстрований на підставі поданої в  повному   обсязі   (повної)   реєстраційної   інформації  (далі  -  референтний/оригінальний  лікарський   засіб),   зареєстровано   в  Україні вперше,  державна реєстрація іншого лікарського засобу, що  містить ту саму  діючу  речовину,  що  й  референтний/оригінальний  лікарський  засіб,  можлива  не раніше ніж через п'ять років з дня  першої реєстрації референтного/оригінального лікарського засобу  в  Україні,  якщо інше не передбачено цією статтею.  Зазначена вимога  не поширюється на  випадки,  коли  заявник  відповідно  до  закону
 одержав   право  посилатися  та/або  використовувати  реєстраційну  інформацію референтного/оригінального лікарського засобу або подав  власну  повну  реєстраційну  інформацію,  що відповідає вимогам до  реєстраційної  інформації  референтного/оригінального  лікарського  засобу. { Частина дев'ята статті 9 в редакції Закону N 3998-VI ( 3998-17 )  від 03.11.2011 }
 

      Зазначений  у  частині  дев'ятій  цієї статті строк може бути  продовжено  до шести років, якщо протягом перших трьох років після  державної реєстрації референтного/оригінального лікарського засобу  центральним   органом   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну  політику  у  сфері охорони здоров’я дозволено його застосування за  одним  або  більше  показаннями,  які  вважаються такими, що мають  особливу  перевагу  над  існуючими. Правила та критерії визначення  показань, що мають особливу перевагу над існуючими, встановлюються  центральним  органом  виконавчої  влади,  що забезпечує формування  державної  політики  у сфері охорони здоров'я. Визначений частиною  дев'ятою  цієї  статті строк встановлюється у разі, якщо заява про
 державну    реєстрацію    в   Україні   референтного/оригінального лікаря.

 

Р о з д і л III 


                  ВИРОБНИЦТВО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ


     Стаття 10. Умови виробництва лікарських засобів 

     Виробництво лікарських  засобів  здійснюється  фізичними  або юридичними  особами  на підставі ліцензії, що видається в порядку, встановленому  законодавством.  У додатку до ліцензії зазначається перелік   форм   лікарських  засобів,  дозволених  до  виробництва ліцензіату, а також особливі умови провадження діяльності.{ Частина перша статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N  3370-IV  (  3370-15 ) від 19.01.2006, N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 } 

     Підставою  для  видачі  ліцензії  на  виробництво  лікарських засобів   є   наявність  відповідної  матеріально-технічної  бази, кваліфікованого  персоналу  (кваліфікації в окремого громадянина в разі  індивідуального  виробництва), а також умов щодо контролю за якістю   лікарських  засобів,  що ироблятимуться.  Відповідність матеріально-технічної  бази,  кваліфікації персоналу, а також умов щодо  контролю  за  якістю лікарських засобів, що вироблятимуться, 
встановленим  вимогам  та заявленим у поданих заявником документах для   одержання  ліцензії  характеристикам  підлягає  обов'язковій перевірці  до  видачі  ліцензії  у межах строків, передбачених для видачі   ліцензії,   за   місцем  провадження  діяльності  органом ліцензування  у  порядку  (  z1262-12  ),  визначеному центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики у сфері охорони здоров'я.{ Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N  3370-IV  (  3370-15 ) від 19.01.2006, N 4196-VI ( 4196-17 ) від 20.12.2011 } 

     Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для виробництва лікарських  засобів,  проведення виробничого контролю їх якості, а також технологічних регламентів встановлюються центральним органом виконавчої  влади,  що  забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
{  Частина третя статті 10 в редакції Закону N 3718-VI ( 3718-17 ) від  08.09.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 } 

 

1   2
    

Коментарі
Поки немає коментарів
Написати коментар
Ім'я*
Email
Введіть коментар*