Главная » ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУЛТ"

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУЛТ"

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУЛТ"

СТАТУС, МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ


Статус. Всеукраїнське Лікарське Товариство (ВУЛТ) є неприбутковою добровільною громадською організацією, яка об’єднує лікарів України, незалежно від місця роботи та мешкання, національності, релігійних переконань та партійної належності. ВУЛТ вважає себе продовжувачем традицій Українського (Руського) Лікарського Товариства у Львові, заснованого у 1910 році та Всеукраїнської Спілки Лікарів, заснованої в Києві 1917 року.

Мета ВУЛТ ставить за мету сприяння охороні і зміцненню здоров’я українського народу, розвиток вітчизняної медичної науки, участь у вирішенні медичних проблем, сприяння професій ному росту медичних працівників, їх правовому та соціальному захисту, задоволення своїх закон них соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.

Завданнями діяльності ВУЛТ є:

· сприяння моральному, культурному та національному відродженню українського лікарства та всього народу України;

· піднесення державної та суспільної значимості професії лікаря, сприяння відродженню її авторитету і престижу, сприяння поліпшенню рівня та якості медичної допомоги усім верствам населення;

· сприяння зросту професійного рівня українських лікарів до міжнародного, шляхом підвищення кваліфікації і практичної майстерності, удосконалення медичної освіти, розвитку творчого потенціалу та реалізації права кожного на інтелектуальну працю та її результати;

· сприяння формуванню пріоритетних напрямів медичної науки, організація та участь у проведенні наукових досліджень актуальних проблем медицини та охорони здоров’я, впровадження їхніх досягнень у практику;

· обстоювання інтересів членів ВУЛТ в органах державної влади і державного управління, забезпеченню юридичного захисту їхніх громадянських прав, професійних, соціальних та економічних інтересів.


  Важно

  1. ОПЫТ – исходя из нашего многолетнего опыта по проведению рекламных кампаний в аптеках и медицинских учреждениях Украины, мы знаем как сделать успешную РК, даже при минимальном бюджете.

  2. ВОЗМОЖНОСТИ - размещение информации в рамках формата А1 возле кабинетов профильных специалистов по всей Украине на ваш выбор.


  3. СПЕЦИАЛИСТЫ - наличие наших представителей по всей Украине, что значительно ускоряет процесс размещения рекламы и передачу информации к конечному потребителю.


  4. ТВОРЧЕСТВО - штат дизайнеров-профессионалов готовы оперативно адаптировать или создать макет рекламной продукции вашей компании для дальнейшего размещения.


  5. ПАРТНЕРСТВО – наше длительное сотрудничество с компаниями фармацевтического рынка, медицинскими учреждениями и аптечными сетями, дает понимание и знание всех процессов и нюансов во время работы над рекламной кампанией.


  Размещение рекламы

  Рабочие дни: 10:00-20:00
  Выходные дни: 10:00-17:00


  +38 (044) 537 13 06

  +38 (050) 067 49 85

  Бренды каталога

  Ассоциация заказчиков и производителей социальной рекламы в Украине Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів ВСЕУКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПАЛАТА ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУЛТ"
реклама в поликлиниках, реклама в аптеках, брендирование аптек, реклама аптеки, виды рекламы в аптеке, реклама аптеки фото