Главная » Все новости

Шляхи промоції безрецептурних лікарських засобів, заборонених до рекламування, або «Як відкусити свій шматок пирога?»

11.10.2014

Шляхи промоції безрецептурних лікарських засобів, заборонених до рекламування, або «Як відкусити свій шматок пирога?»


Автори:

асоційований партнер Юридичної компанії «Правовий Альянс» Андрій Горбатенко, 

страшний юрист Юридичної компанії «Правовий Альянс» Лідія Санжаровська-Гурлач.

 

Нещодавно, а саме наказом Міністерства охорони здоров'я України (надалі - МОЗ) від 17.06.2014 р. № 403 були внесені чергові зміни до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта, затвердженого наказом МОЗ від 06.11.2012 р. № 876. Відповідні зміни набрали чинності з 25.07.2014 р.

З огляду на наведене, про найбільш актуальні аспекти просування безрецептурних лікарських засобів, внесених до Переліку заборонених до рекламування, розкажуть спеціалісти  Юридичної компанії «Правовий Альянс»: асоційований партнер Андрій Горбатенко та страшний юрист Лідія Санжаровська-Гурлач.

 

Правове регулювання рекламування лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів лікування та інших, таких як методи профілактики, діагностики, реабілітації завжди суттєво відрізнялося від нормативних вимог до рекламування інших видів товарів. І це не дивно.

Підвищена увага законодавця до реклами у сфері охорони здоров’я  обумовлена, передусім, результативністю впливу інформації, що поширюється, на наміри та вибір споживачів у придбані того чи іншого лікарського засобу, медичного виробу, тим більш, якщо такий продукт відпускається без рецепту. Як відомо, у питаннях лікування при багатьох больових симптомах, симптомах застуди, тяжкості у шлунку, алергії та великої кількості інших захворюваннях кожний другий українець часто «сам собі – досвідчений лікар».  

З метою захисту споживачів від можливих негативних наслідків самостійного встановлення свого діагнозу та призначення собі лікування, керуючись лише тільки рекламою та не звертаючись до лікаря, законодавець встановив жорсткі обмеження щодо інформації, яку у жодному разі не можна включати до реклами  лікарських засобів, виробів медичного призначення, методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації, та вимоги щодо інформації, яку необхідно включати до реклами  в обов’язковому порядку. Крім того, законодавець встановив й загальну заборону рекламувати рецептурні лікарські засоби та, враховуючи можливість окремих найбільш критичних ситуацій, зобов’язав центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров'я (МОЗ) затвердити критерії визначення, у тому числі, й щодо безрецептурних лікарських засобів, які мають бути забороненими до рекламування, після чого безпосередньо визначити та затвердити перелік відповідних безрецептурних лікарських засобів, заборонених до рекламування.

Наразі, критерії, що застосовуються при визначенні лікарських засобів, рекламування яких заборонено, затверджені наказом МОЗ  від 06.06.2012 р. № 422. Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта, затверджений наказом МОЗ від 06.11.2012 р. № 876.

Проте чи значить внесення безрецептурного лікарського засобу до Переліку лікарських засобів, заборонених до рекламування, те, що маркетингова активність відносно такого лікарського засобу має повністю зупинитися? Звісно, ні.

На сьогодні існує значна кількість механізмів успішного просування лікарських засобів, заборонених до рекламування (як рецептурних, так і безрецептурних), окрім поширення реклами у її «класичному» розумінні. Серед таких механізмів, у тому числі:

 • поширення інформації про лікарський засіб у спеціалізованих виданнях;
 • поширення інформації про лікарський засіб у матеріалах спеціалізованих семінарів, конференцій, симпозіумів з медичної тематики;
 • надання індивідуально-спрямованої інформації, що за своїм характером та способом надання не підпадатиме під визначення терміну «реклама», а отже не заборонятиметься законом;
 • розміщення інформації про  лікарський засіб у аптеці, де цей лікарський засіб реалізується;
 • поширення фізичною особою оголошення, у тому числі, щодо лікарського засобу, забороненого до рекламування, якщо таке оголошення не пов'язане з підприємницькою діяльністю.

З огляду на найбільшу поширеність саме наведених механізмів у просуванні препаратів, заборонених до рекламування, розглянемо кожен з них більш детально.

Інформація у спеціалізованому виданні чи матеріалах заходу на медичну тематику

Дозвіл на поширення інформації про лікарський засіб (у тому числі, заборонений до рекламування), а саме інформації про назву характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію відповідного препарату у виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників, а також у матеріалах, що розповсюджуються на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики, слідує з ч. 3 ст. 26 Закону України «Про лікарські засоби».  І, не зважаючи на триваючі й до сьогодні обговорення у юридичній спільності спірних питань щодо тлумачення вимог наведеної норми Закону відносно обсягу інформації про лікарський засіб, що може поширюватись, визначення терміну «характеристика» лікарського засобу,  ступеню кореспонденції ч. 3 ст. 26 Закону України «Про лікарські засоби» з ч. 13 ст. 21 Закону України «Про рекламу» та деяких інших питань, ні у кого не виникає сумнівів у правомірності розміщення як у відповідних вузько направлених виданнях, так і у матеріалах зазначених вище заходів з медичної тематики інформації про лікарський засіб з наступним одночасно мінімальним та максимальним обсягом (без зазначення будь-яких слоганів, закликів, зображень тощо явно рекламного характеру):

a) назва лікарського засобу (торгівельна та одночасно/або міжнародна непатентована);

b) характеристика лікарського засобу (опис істотних, характерних особливостей лікарського засобу, включаючи можливість наведення схем, діаграм, зображення унікальної зовнішньої упаковки лікарського засобу тощо);

c) лікувальні властивості (зокрема, наведення переліку показань до застосування, ін.);

d) можливі побічні реакції лікарського засобу.

Індивідуально-спрямована «нерекламна» інформації

За визначеннями, наведеними у ст. 1 Закону України «Про рекламу», реклама представляє собою інформацію про особу чи товар, розповсюджену в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначену сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару, а споживачами, у свою чергу, є невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама.

Враховуючи наведене, передання інформації про товар (у тому числі, лікарський засіб, наявний в обігу в Україні) конкретно визначеному отримувачу такої інформації для задоволення його особистих індивідуальних потреб не відповідатиме одному з основних критеріїв віднесення інформації до реклами – спрямованості на невизначене коло осіб, а значить не підпадатиме й під саме визначення терміну «реклама».

На практиці спрямованість інформації на конкретно визначеного отримувача може підтверджуватись, зокрема, вступними привітальними словами з зазначенням ПІБ особи-отримувача інформації тощо.

Інформація у аптеці

За визначенням ч. 7 ст. 8 Закону України «Про рекламу» не є рекламою розміщення інформації про товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці.

Отже, враховуючи зазначену вище пряму норму Закону, інформацію про лікарський засіб, заборонений до рекламування, (у якості інформації про товар) можна вільно поширювати у приміщенні аптеки, в якій такий лікарський засіб реалізовується. При цьому, беручи до уваги відмінності таких категорій як «інформація про товар», «інформація про продукцію» та «реклама», а також кореспонденцію положень ч. 7 ст. 8 Закону України «Про рекламу» з вимогами ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», бажано  не включати до інформації про лікарський засіб, що розміщуватиметься у аптеці, будь-які слогани, заклики, зображення тощо рекламного характеру. Слід проводити межу між поширенням у приміщенні аптеки «реклами лікарського засобу» та «інформації про товар, що реалізується в аптеці».

Оголошення фізичною особою, не пов'язане з підприємницькою діяльністю

Відповідно до ч.3 ст. 2 Закону України «Про рекламу» дія даного Закону не поширюється на оголошення фізичних осіб, що не пов'язані з підприємницькою діяльністю. Згідно з наведеним, відповідні оголошення фізичних осіб виходять за межі сфери регулювання питань рекламування, а безпосередньо оголошувана фізичною особою інформація – за межі терміну «реклама».

Фактично, у повсякденному житті будь-яка фізична особа (включаючи медичного чи фармацевтичного працівника) може вільно та на власний розсуд оголошувати будь-яку інформацію про лікарський засіб, у тому числі, заборонений до рекламування, якщо відповідне оголошення буде здійснюватися такою особою не за замовленням чи з інших міркувань підприємницького характеру, а також не порушуватиме законних прав та інтересів інших осіб.

 

Як видно з наведено, існує чимало шляхів просування лікарських засобів, заборонених до рекламування, окрім їхнього безпосереднього рекламування.

Звісно, наведений вище перелік механізмів є далеко не виключним (за певних обставин поширення інформації про лікарський засіб, заборонений до рекламування, є можливим навіть по телебаченню, на радіо та іншими шляхами) та має свої окремі «підводні камені», однак навіть у такому базовому обсязі може надати змогу особам, зацікавленим у просуванні певного забороненого до рекламування лікарського засобу, «відкусити свій немалий шматок з загального пирога».

Опубліковано: Журнал «Фармацевтичний кур’єр», №10, жовтень, 2014


Комментарии к этой записи в блоге

Написать свой комментарий

captcha

  Важно

  1. ОПЫТ – исходя из нашего многолетнего опыта по проведению рекламных кампаний в аптеках и медицинских учреждениях Украины, мы знаем как сделать успешную РК, даже при минимальном бюджете.

  2. ВОЗМОЖНОСТИ - размещение информации в рамках формата А1 возле кабинетов профильных специалистов по всей Украине на ваш выбор.


  3. СПЕЦИАЛИСТЫ - наличие наших представителей по всей Украине, что значительно ускоряет процесс размещения рекламы и передачу информации к конечному потребителю.


  4. ТВОРЧЕСТВО - штат дизайнеров-профессионалов готовы оперативно адаптировать или создать макет рекламной продукции вашей компании для дальнейшего размещения.


  5. ПАРТНЕРСТВО – наше длительное сотрудничество с компаниями фармацевтического рынка, медицинскими учреждениями и аптечными сетями, дает понимание и знание всех процессов и нюансов во время работы над рекламной кампанией.


  Размещение рекламы

  Рабочие дни: 10:00-20:00
  Выходные дни: 10:00-17:00


  +38 (044) 537 13 06

  +38 (050) 067 49 85

  Бренды каталога

  Ассоциация заказчиков и производителей социальной рекламы в Украине Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів ВСЕУКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПАЛАТА ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУЛТ"
реклама в поликлиниках, реклама в аптеках, брендирование аптек, реклама аптеки, виды рекламы в аптеке, реклама аптеки фото