Главная » Все новости

Реклама лекарственных средств

23.03.2015

Реклама лекарственных средств: игра по старым правилам и революционные измененияБойко Константин, юрист ЮК «Правовой Альянс»

Законодавство України в сфері реклами протягом 2014 року продемонструвало відносну стабільність та не зазнало значних змін. В даній статті викладені погляди на рекламування лікарських засобів в реаліях ринку 2014 року, а також зазначено прогнози щодо змін в законодавстві про рекламу лікарських засобів, які можуть відбутися в 2015 році.

1. Чинні норми законодавства України про рекламу лікарських засобів

Основні принципи та підходи щодо рекламування лікарських засобів протягом 2014 року та на початку 2015 року не змінились.

Як уже добре відомо, за загальним правилом забороняється реклама лікарських засобів, застосування та відпуск  яких  дозволяється лише за рецептом лікаря, а також внесених до переліку  заборонених до рекламування лікарських засобів. А при підготовці рекламних матеріалів щодо лікарських засобів необхідно дотримуватись загальних вимог законодавства, що встановлені до реклами товарів та послуг, а також спеціальних вимог, що стосуються виключно реклами лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, та передбачені статтею 21 Закону України «Про рекламу» (надалі за текстом – «ЗУ «Про рекламу»). Законодавство дозволяє використовувати в макетах безрецептурних лікарських засобів як торгову назву лікарського засобу і показання до застосування, так і рекламні лозунги та зображення рекламного характеру. При цьому, не варто забувати, що реклама має бути добросовісною та не вводити споживачів в оману.

Такими ж самими залишились підходи законодавства щодо випадків, коли розповсюджена про лікарський засіб інформація не є рекламою, та, відповідно, на яку не розповсюджуються окремі вимоги та заборони, що зазначені вище.

Так, не є рекламою лікарського засобу інформація про виробника товару та/або товар в місці продажу. Мається на увазі розміщення інформації у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві (у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі). Тож розміщення інформації про лікарські засоби на полицях та обладнання аптечних закладів не буде вважатися рекламою.

Також не є рекламою інформація про виробника лікарського засобу та/або лікарський засіб, зазначена безпосередньо на самому лікарському засобі та/або його упаковці (ч. 7 ст. 8 ЗУ «Про рекламу»).

Індивідуально направлена інформація також не є рекламою. Індивідуально направлена інформація має бути адресована конкретній особі (особам), а не направлена на невизначене коло осіб.

До такого висновку можна прийти, аналізуючи визначення понять, що викладені в ст. 1 ЗУ «Про рекламу». Так, реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару, а споживачі реклами, - це невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама.

Виходячи із наведеного вище, можна стверджувати, що у випадку, якщо макет рекламного матеріалу щодо лікарського засобу адресувати конкретній людині (передати під час зустрічі, направити безпосередньо на його адресу, та ін.), а не розповсюджувати серед невизначеного кола осіб, тоді такий макет не буде вважатися рекламою та до нього не будуть застосовуватись вказані вище вимоги до реклами лікарських засобів.

Також Законом України «Про лікарські засоби» (надалі за текстом – «ЗУ «Про лікарські засоби») передбачена можливість розповсюдження інформації про лікарські засоби у виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників, а також у матеріалах, що розповсюджуються на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

Стаття 26 ЗУ «Про лікарські засоби» передбачає, що інформація про лікарський засіб включає в себе вичерпний перелік відомостей, таких як:

 • назва;
 • характеристика;
 • лікувальні властивості;
 • можлива побічна дія.

2. Кого притягують до відповідальності за порушення законодавства України про рекламу?

Норми щодо відповідальності за порушення вимог законодавства України про рекламу також залишились без змін. 

Зокрема, стаття 27 ЗУ «Про рекламу» вказує на те, що передбачена дисциплінарна,  цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність відповідно до закону. Але на разі спеціальних статей, які передбачають відповідальність у сфері реклами, ані в Кримінальному кодексі України, ані в Кодексі про адміністративні правопорушення, не передбачено.

А от фінансово-правова відповідальність у вигляді штрафу, що може накладатися Інспекцією з питань захисту прав споживачів на рекламодавців, виробників реклами, розповсюджувачів реклами, є цілком реальною, та створює значні ризики для суб’єктів господарювання.

Так, залишається незмінним розмір штрафів, що визначений законодавством, зокрема:

¾      Для рекламодавців: у розмірі  п'ятикратної  вартості розповсюдженої реклами.

¾      Для виробників реклами: у розмірі п'ятикратної вартості виготовлення реклами.

¾      Для розповсюджувачів реклами: у розмірі п'ятикратної вартості розповсюдження реклами. (ст. 27 ЗУ «Про рекламу»)

При цьому, як показує практика, інформацію, необхідну для розрахунку розміру штрафу, контролюючий орган отримує із відповідних договорів або із баз даних податкових органів.

За результатами аналізу судової практики можливо встановити, що найчастіше до відповідальності притягують суб'єктів господарювання за наступні порушення в сфері реклами лікарських засобів:

 • реклама не є добросовісною;
 • інформація про знижку цін на продукцію відображена з порушеннями встановлених вимог;
 • участь лікарів та інших професійних медичних працівників у рекламі лікарських засобів;
 • напис «Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я» займає менше 15% розміру рекламного матеріалу.

3. Зміни до Закону України «Про рекламу» щодо телепродажу лікарських засобів та спонсорства

Законом України N 1322-VII від 05.06.2014 внесено зміни до ЗУ «Про рекламу», доповнивши його статтями, що стосуються телепродажу та спонсорства.

Телепродаж

Статтю 21 ЗУ «Про рекламу» доповнено частиною частину 14, якою встановлено, що забороняється  телепродаж  лікарських засобів,  методів профілактики,  діагностики,  лікування  і  реабілітації,  а  також медичної техніки, застосування якої потребує спеціальних знань та підготовки.

Разом із тим, визначено поняття «Телепродаж». Тепер законодавством встановлено, що телепродаж - це трансльована   на  телебаченні  безпосередня публічна пропозиція укласти   договір   купівлі-продажу щодо визначеного  товару.

Спонсорство

Відтепер більш чітко врегульовано питання щодо спонсорства в сфері лікарських засобів та медичної техніки.

До внесення відповідних змін 05.06.2014, в ЗУ «Про рекламу» існували лише загальні положення про спонсорство, відповідно до яких, не можуть бути спонсорами особи, що виробляють чи розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом.

Враховуючи те, що реклама рецептурних лікарських засобів заборонена статтею 21 ЗУ «Про рекламу», можна було зробити висновок, що суб’єкти господарювання, які виробляють та розповсюджують рецептурні лікарські засоби, не могли бути спонсорами.

Але на практиці виникало ряд питань щодо правильного застосування вказаної норми при участі виробників та/або продавців лікарських засобів у якості спонсора.

Та всім спонсорам на радість Законом України N 1322-VII від 05.06.2014 додано частину 13 до статті 21 ЗУ «Про рекламу», якою встановлено, що виступати спонсорами теле-,   радіопередач   та  програм можна лише шляхом  наведення  інформації  рекламного характеру про ім’я або найменування, знак для товарів і послуг,  за  винятком будь-якого посилання на лікарські засоби, що вживаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря, та на медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації,  застосування  яких  потребує  спеціальних  знань та підготовки.

Таким чином, на разі законодавець чітко встановив, в яких випадках дозволяється спонсорство при участі виробників та/або продавців лікарських засобів.

4. Коаліційна угода 2014, її наслідки для регулювання сфери реклами лікарських засобів та законодавчі ініціативи

21 листопада 2014 року Верховною Радою України VIII скликання була парафована нова Коаліційна угода, у якій було викладено перелік кроків, які має здійснити законодавець, щоб імплементувати законодавчі норми Європейського Союзу в Україні (надалі за текстом – «Коаліційна угода»).

Так, в пункті 4 Коаліційної угоди, серед іншого, передбачено заборонити рекламу лікарських засобів (п-п. 4.4.).

В зв’язку із цим виникають запитання, чи буде реалізований даний пункт Верховною Радою України, та яка практика країн Європейського Союзу з цього приводу?

Щодо практики країн ЄС, то варто відзначити, що в межах Європейського Союзу практика заборони рекламування лікарських засобів не є загальною тенденцією та існує лише в окремих країнах-членах ЄС, що обумовлено специфікою національного законодавства. В той же час, Директива 2001/83/ЄС Європейського парламенту та Ради ЄС від 06.11.2001 «Про зведенні законів Співтовариства щодо лікарських засобів для людей» із змінами (надалі за текстом – «Директива») не передбачає повної заборони рекламування лікарських засобів, а встановлює лише певні обмеження, які частково подібні до тих, які на даний час є в Україні.

Щодо того, чи буде даний підпункт 4.4. Коаліційної угоди реалізований Верховною Радою України, то на разі можна лише сказати, що ніяких законодавчих ініціатив в цьому напрямку не прослідковується.

В даному контексті варто звернути увагу також і на проект Закону України «Про лікарські засоби», над яким працює робоча група за участю спеціалістів із ЮК «Правовий Альянс».

Даний проект не передбачає повної заборони рекламування лікарських засобів, але заплановано привести українське законодавство в сфері реклами лікарських засобів у відповідність до положень Директиви та інших нормативних актів ЄС.

Зокрема, даним проектом пропонується розділити рекламу лікарських на два види: реклама, спрямована на невизначене коло осіб, та реклама, спрямована на медичних та фармацевтичних працівників, встановити вимоги до таких видів реклами, а також більш чітко врегулювати питання щодо діяльності торгових медичних представників, розповсюдження зразків лікарських засобів, проявів гостинності, а також в становити конкретні випадки, коли розповсюджувана інформація про лікарський засіб не є рекламою.

В цілому ж можна зробити висновки, що хоча і законодавство України про рекламу лікарських засобів  не зазнало значних змін протягом 2014 року, але вже зроблено перші кроки для адаптації до законодавства України норм ЄС у сфері реклами лікарських засобів. 

Комментарии к этой записи в блоге

Написать свой комментарий

captcha

  Важно

  1. ОПЫТ – исходя из нашего многолетнего опыта по проведению рекламных кампаний в аптеках и медицинских учреждениях Украины, мы знаем как сделать успешную РК, даже при минимальном бюджете.

  2. ВОЗМОЖНОСТИ - размещение информации в рамках формата А1 возле кабинетов профильных специалистов по всей Украине на ваш выбор.


  3. СПЕЦИАЛИСТЫ - наличие наших представителей по всей Украине, что значительно ускоряет процесс размещения рекламы и передачу информации к конечному потребителю.


  4. ТВОРЧЕСТВО - штат дизайнеров-профессионалов готовы оперативно адаптировать или создать макет рекламной продукции вашей компании для дальнейшего размещения.


  5. ПАРТНЕРСТВО – наше длительное сотрудничество с компаниями фармацевтического рынка, медицинскими учреждениями и аптечными сетями, дает понимание и знание всех процессов и нюансов во время работы над рекламной кампанией.


  Размещение рекламы

  Рабочие дни: 10:00-20:00
  Выходные дни: 10:00-17:00


  +38 (044) 537 13 06

  +38 (050) 067 49 85

  Бренды каталога

  Ассоциация заказчиков и производителей социальной рекламы в Украине Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів ВСЕУКРАЇНСЬКА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПАЛАТА ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВУЛТ"
реклама в поликлиниках, реклама в аптеках, брендирование аптек, реклама аптеки, виды рекламы в аптеке, реклама аптеки фото